Politica de confidentialitate

ZENON GROUP STORE S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și ZENON, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.zenon.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplica prezenta politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare si politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Zenon își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.zenon.ro precum și Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm sa vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

DEFINIȚII

;a. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent daca este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip business contact – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat aparținând unei organizații, în această calitate. Datele tip business contact nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Zenon poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.zenon.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip business contact.

Folosim datele cu caracter personal colectate în urmatoarele scopuri:

a. Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.

b. Pentru a livra serviciile sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.

c. Pentru a ne ajută să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.

d. Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Zenon colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. Zenon poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

a. Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.

b. Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site se găsesc link-uri pentru a ne trimite un mesaj e-mail. Adresa dumneavoastră de e-mail este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail și numele furnizat intra în categoria datelor tip business contact iar Zenon le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

Zenon poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate aparținând companiei Zenon , sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitatți să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Zenon nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Suplimentar, față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul www.zenon.ro implica:

a. Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce.

Folosim datele cu caracter personal colectate în urmatoarele scopuri:

a. facturarea produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;

b. livrarea acestora;

c. efectuarea plății online;

d. asigurării securității tranzacției eCommerce/plătii online prin aplicarea de filtre antifraudă.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzactiei eCommerce vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C. Smart Office Papet S.R.L., în calitatea acestuia de operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP cu numărul Infochiosk 200110706088.

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE

Zenon poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

a. realizarea de analize/rapoarte;

b realizarea de informări;

c. publicarea, promovarea, ofertarea produselor/serviciilor oferite de către PayU.

LEGISLAȚIE

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Zenon . În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul Zenon .